Lubaczów
szukaj
Wtorek, 20 sierpnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
V Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
11-02-2019 08:34Na dzień 21 lutego 2019r. tj. czwartek na godzinę 16:00

w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
V ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 28 stycznia 2019 roku.
 5. Informacja Zarządców Dróg o planach inwestycyjnych i remontowych na terenie miasta:
  a) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) dyskusja.
 6. Analiza porównawcza i ocena gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Lubaczów:
  a) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-02-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-02-27


KALENDARZ

24
08

Targowisko (P)różności

25
08

XXV Turniej
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra