Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
VII sesja Rady Miejskiej
11-04-2019 13:00Na dzień 24 kwietnia  2019 r. tj. środa na godzinę 16:00,
w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 28 marca 2019 roku.
 5. Czystość, porządek, bezpieczeństwo w mieście – ocena działalności Straży Miejskiej:
  a) opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego (przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji),
  c) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przedstawiciel PSP),
  d) informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),
  e) dyskusja.
 6. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Lubaczowa:
  • informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sprawie gospodarki odpadami,
  • informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie;
  a) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 8. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-04-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-04-11


KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra