Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
VIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
16-05-2019 08:59

Na dzień 30 maja 2019 r. tj. czwartek na godzinę 16:00, w budynku Ratusza
w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
VIII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 24 kwietnia 2019 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie, w tym: informacja o przygotowanej ofercie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
1) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie,
2) dyskusja.
6. Funkcjonowanie „Orlika” i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1:
1) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie,
2) dyskusja.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
8. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-05-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-05-16


KALENDARZ

24
08

Targowisko (P)różności

25
08

XXV Turniej
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra