Lubaczów
szukaj
Wtorek, 18 lutego 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zapowiedzi drukuj
XII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
13-09-2019 10:51Na dzień 26 września 2019 r. tj. czwartek na godzinę 16:00,
w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
 XII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej z dnia 30 lipca 2019 roku.
 5. Realizacja budżetu miasta Lubaczowa za I półrocze 2019 roku:
  a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lubaczowa,
  b) opinia Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  c) dyskusja.
 6. Sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego:
  a) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie:
  a) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie,
  b) dyskusja.
 8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2020-2023:
  a) opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania na ławników.
 9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 10. Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 12.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-13
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-07


KALENDARZ

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra