Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Uchwały Zarządu Miasta 2000 drukuj
Uchwały Zarządu Miasta Lubaczowa.

Uchwała Nr 46/124/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 46/123/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 46/122/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Edwarda Gotowskiego.
Uchwała Nr 45/121/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 45/120/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 2696/4 i 2697/3 na współwłasność małżonków: Józef i Czesława Dopko oraz małżonków Piotr i Danuta Tokarczyk.
Uchwała Nr 44/119/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 3823/5.
Uchwała Nr 44/118/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 44/117/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w żłobku dziennym.
Uchwała Nr 42/116a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 42/116/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 42/115/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 42/114/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.
Uchwała Nr 42/113/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/112/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/111/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 42/110/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 40/109/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 40/108/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 39/107/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/106/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/105/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 39/102/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 18, 19 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/101/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 18 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj. Pani Krystyny Majewskiej i Pani Jadwigi Juszyńskiej.
Uchwała Nr 39/100/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 a w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Bogumiała Pilawy.
Uchwała Nr 38/99/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 38/98/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3823/5 o powierzchni 217 m2.
Uchwała Nr 38/97/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 37/96/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 37/95/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 października 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na IV kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 35/94/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 października 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Lubaczowie.
Uchwała Nr 34/93/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 4365 o powierzchni 500 m2.
Uchwała Nr 34/92/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 34/91/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 34/90/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 33/89/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr ew. 2520/2.
Uchwała Nr 33/88/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3809/3 o powierzchni 75 m2.
Uchwała Nr 33/87/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części gruntu wydzielonego z działki nr 2696 po podziale geodezyjnym na rzecz Pana Józefa Dopko zam. Dąbków 25.
Uchwała Nr 33/86/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul. Kościuszki 9 w Lubaczowie na działce powstałej z podziału działki nr 2696 i 2697 na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Piotra Tokarczyka- PPUH "HALNY".
Uchwała Nr 33/85/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłaty za świadczone usługi transportowe przez Urząd Miejski w Lubaczowie.
Uchwała Nr 32/84/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 32/83/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2388/4 i części działki nr 5102/7 po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 32/82/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na terenie miasta Lubaczowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 października 2000 r.
Uchwała Nr 32/81/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 września 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 31/80/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2978/35 o powierzchni 0,0127 ha.
Uchwała Nr 31/79/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/78/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3820/6.
Uchwała Nr 30/77/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 30/76/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 30/75/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2001 r. w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 30/74/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/73/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 30/72/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 29/71/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4361 o powierzchni 525 m2.
Uchwała Nr 29/70/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2000 r.
Uchwała Nr 29/69/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania I piętra w budynku Przychodni Rejonowej w Lubaczowie przy ul. Kopernika 1, na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
Uchwała Nr 28/68/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 sierpnia 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 27/66a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego części działki nr 2127/4 po podziale geodezyjnym..
Uchwała Nr 28/67/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Rynek 18, 19 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj.: Pana Zdzisława Felkela, Pana Kazimierza Juszyńskiego, Pana Józefa Misztala, Pana Bogdana Pęcaka i Pani Janiny Bartoszko.
Uchwała Nr 27/66/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego części działki nr 5246 po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 27/65/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 4367 o powierzchni 500 m2.
Uchwała Nr 27/64/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 sierpnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 26/63a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Tadeusza Bukowskiego.
Uchwała Nr 26/62a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2559/3 o powierzchni 0.0110.
Uchwała Nr 26/62/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Uchwała Nr 25/60/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2685/4 o powierzchni 0.0167 ha w udziale wynoszącym 4189/10.000 części.
Uchwała Nr 25/59/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 2685/4 o powierzchni 0.0167 ha w udziale wynoszącym 5811/10000 części.
Uchwała Nr 24/57/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowego położonego przy ul. rynek 1 w Lubaczowie oznaczonej jako działka nr 2674/2 na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Spółki Cywilnej "LUBEX" : Pan Zbigniew Słotwiński, Pani Marzena Konieczny, Pan Henryk Konieczny i Pan Artur Stanisław Słotwiński.
Uchwała Nr 23/56b/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 23/56a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1357/1 o pow. 120 m2.
Uchwała Nr 23/56/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/55a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedażny lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 23/55/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/54/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/53/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/45/2000 zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 23/52/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 21/51/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 21/50/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 20/49/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2667/2 o powierzchni 20 m2.
Uchwała Nr 20/48/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 19/46a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3869 o powierzchni 0.1580 ha.
Uchwała Nr 19/46/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 17/44c/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie organizacji doradztwa programowo-metodycznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała Nr 17/44b/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3820.
Uchwała Nr 17/44a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonej części działki Nr 4457 na zapleczu ul. Niemirowskiej.
Uchwała Nr 17/44/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Lubaczów.
Uchwała Nr 17/43/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 16/42/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zmiany działki rolnej nr 2051/4 o pow. 591 m2 za część działki nr 2056/5 o pow. ok. 2 arów.
Uchwała Nr 16/41/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 15/40/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 15/39/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 14/38/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wykupienia części działki nr 4668/1pod urządzenie drogi na osiedlu Mazury po podziale geodezyjnym.
Uchwała Nr 14/37/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 14/36/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 14/35/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie oznaczonej w ewidencji gruntów m. Lubaczowa Nr. 5517/1.
Uchwała Nr 14/34/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż części działki nr 2978/33.
Uchwała Nr 14/33/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż konstrukcji wiaty metalowej.
Uchwała Nr 14/32/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3575/45 o pow. 145 m2 na rzecz Pana Bartoszko Bolesław zam. Lubaczów ul. 3-go Maja 30.
Uchwała Nr 14/31/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 16 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowych najemców tj. Pani Renaty Niemczyckiej i Pani Katarzyny Sawickiej.
Uchwała Nr 14/30/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 14/29/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie zmianyw harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 14/28/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 14/27/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 13/26/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie obnizenia ceny wywoławczej na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej Nr 5244 i 2127/3 o łącznej pow 628 m2 położonej w Lubaczowie przy ul. Obrońców Lubaczowa.
Uchwała Nr 13/25/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie sprzedaży działki nr 4440/2 w trybie przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr 12/23/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/22/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pani Stanisławy Pałczak, zam. Lubaczów, ul. Słowackiego 32/14 .
Uchwała Nr 11/21/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/20/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 r.
Uchwała Nr 11/19/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2000 r.
Uchwała Nr 9/18/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki w części nr 2394 na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej.
Uchwała Nr 7/17/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 7/16/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie dofinansowania zakupu przez rolników materiału siewnego w okresie wiosna-jesień 2000 r.
Uchwała Nr 6/15a/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie dzierżawy gruntów.
Uchwała Nr 6/15/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zakładów budżetowych na 2000 rok.
Uchwała Nr 6/14/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 5/13/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zarejestrowania w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej domeny o nazwie "Lubaczów".
Uchwała Nr 5/12/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5244 i 2127/3 o łącznej o powierzchni 628 m2.
Uchwała Nr 5/11/00 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2937/2 o pow. 0.0216 ha i o pow. 0.0037 ha na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów.
Uchwała Nr 5/10/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Tadeusza Kapci, zam. Lubaczów, ul. Słowackiego 30/5.
Uchwała Nr 5/9/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3400/1 o pow. 54 m2 na rzecz PP Wróbel Stanisław i Władysława zam. Lubaczów ul. Kochanowskiego 16.
Uchwała Nr 5/8/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 3400/3 o pow. 54 m2 na rzecz PP Sęga Kazimierz i Teresa zam. Lubaczów ul. Kochanowskiego 18.
Uchwała Nr 5/7/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2000 rok.
Uchwała Nr 3/5/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie sprzedaży piwnicy i komórki na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Pana Jerzego Zdeba zam. Lubaczów, ul. Krótka2.
Uchwała Nr 1/3/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 5244 i 2127/3 o łącznej wartości 628 m2.
Uchwała Nr 1/2/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2978/26 o pow. 18 m2, położoną przy ulicy Krasińskiego.
Uchwała Nr 1/1/2000 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na I kwartał 2000 r.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra