Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Uchwały Zarządu Miasta 2001 drukuj
Uchwały Zarządu Miasta Lubaczowa 2001 rok.

Uchwała Nr 2/1/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za usługi pogrzebowe.
Uchwała Nr 2/1a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste.
Uchwała Nr 2/2/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 2978/19.
Uchwała Nr 2/3/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3239/29.
Uchwała Nr 2/3a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewidencyjnym 3239/26.
Uchwała Nr 2/3b/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 3239/27.
Uchwała Nr 2/4/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Krasińskiego w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 2/5/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie przejęcia nieruchomości.
Uchwała Nr 3/5a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2196/3.
Uchwała Nr 4/6/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal użytkowy nr 4 położony w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 300/10000 części działki nr 2678/1 przypadającej na ten lokal Marianowi i Halinie małżonkom Mokrzyckim.
Uchwała Nr 4/7/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie dofinansowania zakupu niezbędnych do badań urządzeń i aparatury w celu dokonywania przeglądu opryskiwaczy.
Uchwała Nr 4/8/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Budowlanych.
Uchwała Nr 5/9/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na I kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 7/10/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 7/11/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 7/12/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie dofinansowania zakupu przez rolników materiału siewnego w okresie wiosenno-jesiennym 2001.
Uchwała Nr 7/13/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 7/14/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Parkowej.
Uchwała Nr 7/16/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie.
Uchwała Nr 7/18a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 9/21/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Gminy Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała Nr 9/22/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 14 maraca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Sobieskiego.
Uchwała Nr 10/25/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/26/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 10/27/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 10/28/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 10/29/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze Boczna Mazury.
Uchwała Nr 10/30/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części działki nr 661/3 o pow. ok. 3,5 ha.
Uchwała Nr 10/31/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty gminy miejskiej w Lubaczowie użytkowane na cele handlowe, usługowe i inne użytkowane nierolniczo.
Uchwała Nr 10/32/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 maraca 2001 r. w sprawie ustalenia rocznych czynszów dzierżawnych za grunty Gminy Miejskiej użytkowanych rolniczo.
Uchwała Nr 11/33/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 11/34/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na własność dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 13/37/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 13/38/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 13/39/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 13/40/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2001 rok.
Uchwała Nr 13/41/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Technicznej.
Uchwała Nr 13/42/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego.
Uchwała Nr 13/43/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 23 na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 13/44/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała Nr 13/45/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.
Uchwała Nr 13/45a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3528/2 i 3528/3 o łącznej powierzchni 0,0381 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego (dawniej STW).
Uchwała Nr 14/46/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Norwida.
Uchwała Nr 15/49/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na II kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 15/50/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 15/52/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 16/53/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr 13/39/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 18/55/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 19/56,57,58/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia kandydatów na nabywców i sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 19/59/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 20/59/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 21/62/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/64/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/65/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 21/65a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek na osiedlu Mazury II w Lubaczowie.
Uchwała Nr 22/67/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na nieruchomość lokalową położoną w Lubaczowie przy ul. Rynek 18, 19, 20 (dawniej GREEN BAR).
Uchwała Nr 23/68/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie odwołania kierownika Żłobka Dziennego.
Uchwała Nr 23/68/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie odwołania kierownika Żłobka Dziennego.
Uchwała Nr 23/69/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Przedszkoli Publicznych.
Uchwała Nr 23/70/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubaczowa na III kwartał 2001 roku.
Uchwała Nr 23/71/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie: dostosowania układu wykonawczego budżetu Miasta Lubaczowa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Uchwała Nr 23/72/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 23/73/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części działki nr 1894.
Uchwała Nr 23/74/2001-10-10 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2678/1.
Uchwała Nr 23/76/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 5521/2 na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej.
Uchwała Nr 24/77/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 24/77a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 24/78/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad przyłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci sanitarnej.
Uchwała Nr 24/79/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Armii Krajowej.
Uchwała Nr 24/80/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy zapleczu oś. Słowackiego.
Uchwała Nr 24/81/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 24/82/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia P. Lucynie Kruk pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 26/83/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie za I półrocze 2001 r.
Uchwała Nr 26/84/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 26/85/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na 2002 rok w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr 26/86/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 27/87/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 27/88/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr 28/89/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała Nr 28/90/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dz. Folwarki w Lubaczowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Mickiewicza w Lubaczowie”.
Uchwała Nr 28/91/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadań modernizacyjnych dróg gminnych w Lubaczowie.
Uchwała Nr 28/92/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miasta Lubaczowa do zawarcia umowy kredytowej na realizację zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa kolektora sanitarnego Ostrowiec-Mazury w Lubaczowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Kościuszki w Lubaczowie”.
Uchwała Nr 28/93/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.
Uchwała Nr 28/94/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 29/95/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Słowackiego.
Uchwała Nr 29/95a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr 5097/3 i 5097/4 o łącznym obszarze 0,9595 ha, położonej w Lubaczowie przy ul. Abp Baziaka. Działki położone są w terenach zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula”.
Uchwała Nr 29/96/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul zaplecze ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 30/97/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 30/98/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 30/99/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 31/100/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 września 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej na osiedlu zabudowy jednorodzinnej.
Uchwała Nr 32/101/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 32/102/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zawarcia umów najmu w trybie bezprzetargowym na lokale znajdujące się w budynku przy ul. Rynek 8 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 33/103/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/104/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/105/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/106/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 34/107/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 26 października 2001 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na lokale położone w Lubaczowie przy ul. Rynek 18-19 (po WOPR i KPN).
Uchwała Nr 35/108/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Świętej Anny.
Uchwała Nr 35/108a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 31 października 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3.
Uchwała Nr 36/109/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen za dostarczanie wody i wprowadzenie ścieków na terenie miasta Lubaczowa.
Uchwała Nr 36/110/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż części działki nr 2550.
Uchwała Nr 36/110a/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 36/112/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 10 na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 38/113/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 38/114/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 38/115/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/116/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu.
Uchwała Nr 39/117/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/118/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/119/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 39/120/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu wieczystego użytkowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie na działki nr 5183/23 i 5183/28 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/121/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu wieczystego użytkowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie na działkę nr 4910/2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 39/122/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie nabycia działki nr 5183/29 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie.
Uchwała Nr 40/123/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul Unii Lubelskiej (były OBM).
Uchwała Nr 40/124/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze Jana III Sobieskiego.
Uchwała Nr 40/125/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 2551/4.
Uchwała Nr 40/126/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.
Uchwała Nr 40/127/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 5598.
Uchwała Nr 41/129/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Piaski.
Uchwała Nr 41/130/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. zaplecze ul. Mazury.
Uchwała Nr 42/131/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Krasińskiego.
Uchwała Nr 43/132/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 43/133/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 43/134/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Unii Lubelskiej.
Uchwała Nr 43/135/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2299/15 o powierzchni 135 m2.
Uchwała Nr 43/136/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr 43/137/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zamiany działki nr 3005/3 o powierzchni 0,0406ha na działkę o nr 3575/20 o powierzchni 0,0753ha.
Uchwała Nr 43/138/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pani Lucynie Kruk stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie.
Uchwała Nr 44/139/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.
Uchwała Nr 44/140/2001 Zarządu Miasta Lubaczowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Lubaczowa na 2001 rok.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra