Lubaczów
szukaj
Wtorek, 12 listopada 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Zarządzenia 1990 drukuj
Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Zarządzenie Nr 6/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Komisji przejmującej mienie przedszkoli znajdujących się na terenie miast Lubaczowa na mienie komunalne.
Zarządzenie Nr 5/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie opłat za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych miast stanowiących własność państwa.
Zarządzenie Nr 4/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie powołania Komisji d/s związanych z przeprowadzeniem przetargu lokali użytkowych stanowiących własność skarbu państwa.
Zarządzenie Nr 3/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 września 1990 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji d/s opiniowania Przydziału mieszkań będących w dyspozycji Burmistrza Miasta.
Zarządzenie Nr 2/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie zamknięcia z dniem 1 września 1990 roku Żłobka Nr 1 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 1/1990 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Lubaczowa.


Zarządzenia Naczelnika Miasta Lubaczowa.

Zarządzenie Nr 7/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 6/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 11 maja 1990 r. w sprawie powołania komisji d/s związanych z przeprowadzeniem przetargu lokali użytkowych stanowiących własność skarbu państwa.
Zarządzenie Nr 5/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli rolniczego wykorzystania gruntów rolnych.
Zarządzenie Nr 4/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji d/s związanych z zagospodarowaniem budynków po byłym KM PZPR, kinie "Melodia" oraz innych, stanowiących własność skarbu państwa.
Zarządzenie Nr 3/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu gruntu państwowego przewidzianego do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej.
Zarządzenie Nr 2/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 01 lutego 1990 r. w sprawie rozkładu czasu pracy oraz jego wymiaru dla pracowników Urządu Miejskiego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 1/1990 Naczelnika Miasta Lubaczowa z dnia 02 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za artykuły biurowo-piśmienne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
KALENDARZ

16
11

Dni Seniora 2019
„Kuchnia Seniora”

16
11

Dni Seniora 2019
Konkurs
„Twórczość Artystyczna Seniorów”

16
11

Koncert
„Eleni z zespołem”

27
11

Dni Seniora 2019
„Tango dla Seniora”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra