Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Zarządzenia 1991 drukuj
Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy miejskiej rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie Burmistrza Miasta Lubaczowa zarządzeń.
Zarządzenia sporządza się i ewidencjonuje według Burmistrza Miasta Lubaczowa zasad określonych w statucie gminy miejskiej.


Zarządzenie Nr 21/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 02 grudnia 1991r. w sprawie powołania Komisji Klasyfikacyjnej w celu dokonania przekwalifikowania oraz wybrakowania sprzetu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 21/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 16 grudnia 1991r. w sprawie korzystania z telefonów służbowych w Urzędzie Miasta, jednostkach podległych i podporządkowanych.
Zarządzenie Nr 20/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 1991r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 19/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 października 1991r. w sprawie powołania zespołów spisowych w celu dokonania spisu z natury rzeczowych składników majątku w przedszkolach miejskich.
Zarządzenie Nr 18/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 października 1991r. w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania spisu z natury rzeczowych składników majątkowych.
Zarządzenie Nr 17/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 sierpnia 1991r. w sprawie powołania Komisji Klasyfikacyjnej w celu dokonania przekwalifikowania oraz wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 16/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie powołania i zasad działania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 15/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 czerwca 1991r. w sprawie powołania komisji d/s przejęcia mienia likwidowanego Przedszkola Nr 4 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 14/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świadczeń i usług finansowych z zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego.
Zarządzenie Nr 13/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 30 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 12/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 26 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podporządkowanych.
Zarządzenie Nr 11/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 kwietnia 1991r. w sprawie powołania zespołu d/s przygotowania wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 10/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast stanowiących własność państwa.
Zarządzenie Nr 9/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 21 marca 1991r. w sprawie czasowego zamknięcia stadionu sportowego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 8/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 1991r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za artykuły biurowo-piśmienne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podporządkowanych.
Zarządzenie Nr 7/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 22 stycznia 1991r. w sprawie powołania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Burmistrzu Miasta w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 6/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 5 lutego 1991r. w sprawie powołania Komisji d/s przejęcia częścią mienia likwidowanego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 5/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie powołania komisji d/s przeglądu posesji osób fizycznych i prawnych na terenie miasta Lubaczowa.
Zarządzenie Nr 4/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów w 1991r. dla Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 4, 5 w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 3/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 stycznia 1991r. w sprawie opłat za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast stanowiących własność państwa.
Zarządzenie Nr 2/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 stycznia 1991r. w sprawie powołania Komisji d/s odwoławczych od projektu listy przydziału mieszkań na rok 1991.
Zarządzenie Nr 1/1991 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 08 stycznia 1991r. w sprawie powołania komisji d/s zagospodarowania cmentarza komunalnego w Lubaczowie.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra