Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 20 lutego 2017r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje


MZGKiM w Lubaczowie

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

 +48 16 632 90 95

Hydrofornia
+48 16 632 16 70

Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

InspireHub - GIAP


Geoserwis Mapy
Aktualności drukuj
Urząd Miejski informuje o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
28-10-2013 10:34

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz.U.z 2011r. Nr 209, poz.1243] informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego dla osoby doświadczonej trwale lub okresowo mającej trudności w komunikowaniu się. Osoba mająca trudności w komunikowaniu będzie mogła umówić się na spotkanie z tłumaczem języka migowego w ważnej sprawie.

KROK 1 - WYBIERZ RODZAJ KONTAKTU.
Chcesz załatwić sprawę w urzędzie i chcesz skorzystać z osobistej pomocy tłumacza wybierz jedną z form kontaktu:
• zadzwonić - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 16 632 80 10.
• mail pod adres: 
• fax pod numer: 16 632 11 91
• albo przyjdź do Urzędu Miejskiego i dokonaj zgłoszenia chęci skorzystania z tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze

KROK 2 - WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• propozycję terminu,
• krótkie określenie sprawy
• kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy będą potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru sms, maila, faksu.
Termin umówienia spotkania będzie nie dłużej niż w trzecim dniu od dnia otrzymania zgłoszenia.
O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem poinformujemy na kontakt zwrotny.

KROK 3 - PRZYJDŹ NA UMÓWIONE SPOTKANIE.

Informacja opublikowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Sekretarza Miasta.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-10-28
Ostatnia modyfikacja: , 2013-10-28x

dla Przedsiębiorców

dla Turystów

dla Mieszkańców

Kultura, Oświata, Sport

Galerie Fotograficzne

KALENDARZ WYDARZEŃ

21
LUT

„Mistrza Ortografii
Ziemi Lubaczowskiej 2017”

22
LUT

Warsztaty
z Jarosławem Figurą

22
LUT

Konkurs Matematyczny
„MaGMa”

23
LUT

XXXII
zwyczajna sesja
Rady Miejskiejrealizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2015 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra