Lubaczów
Środa, 3 marca 2021r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
12-02-2015
Informacja o wystawianiu koszy na odpady komunalne przed posesję
12-02-2015

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Lubaczowie i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. informują, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa właściciel nieruchomości jest zobowiązany
w dniu odbioru odpadów do wystawienia pojemnika (w tym worków) przed posesję do godz. 6:00.

Wyciąg z uchwały Nr 808/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa:

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone o zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. Przez udostępnienie pojemnika należy rozumieć wystawienie pojemnika z odpadami komunalnymi przed ogrodzenie nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostępnienie altanki śmietnikowej, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu.
2. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą.”
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-02-12
Ostatnia modyfikacja: , 2015-02-12


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra