Lubaczów
szukaj
Wtorek, 1 grudnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Aktualności drukuj
Renowacja mogiły
30-09-2020 11:50


W sierpniu 1941 r. na terenie dawnego folwarku na „Niwkach”, w południowej części miasta, Niemcy z inspiracji i udziałem szowinistów ukraińskich rozstrzelali kilkadziesiąt osób z Lubaczowa i okolicznych miejscowości. Byli to więźniowie polityczni przetrzymywani w lubaczowskim więzieniu.

W sierpniu 1946 r. przeprowadzono częściową ekshumacje mogiły. W 1961 r. powstał pomnik w obecnym kształcie i miejscu. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, na pomniku umieszczono krzyż. Postępujący czas dokonał zniszczenia jego betonowej bryły. Miasto Lubaczów w ostatnich 3 latach ubiegało się o środki na remont z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W obecnym, 2020 r. Minister przyznał dofinansowanie w wysokości niemal połowy zaplanowanych kosztów. Na podstawie materiałów przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie wykonano nową granitową tablicę, na której zostały umieszczone nazwiska 48 ofiar zbrodni. W ramach zadania została wykonana renowacja mogiły, wykonano nową ścieżkę dojścia do mogiły, oznakowano miejsce, zakupiono ławki, flagi, gazony na kwiaty i kosze na śmieci.

27 września 2020 r. z udziałem samorządowców, Poseł Teresy Pamuły, Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" , Jednostki Strzeleckiej 2033, mieszkańców, kombatantów i członków organizacji społecznych odbyły się uroczystości rocznicowe, upamiętniające ofiary zbrodni.

Renowację mogiły mieszkańców powiatu lubaczowskiego, zamordowanych przez Niemców 16 sierpnia 1941 r dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.wstecz

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra