Lubaczów
szukaj
Niedziela, 29 listopada 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Logotyp - wniosek drukuj
Poniżej znajdą Państwo zasady stosowania logotypów Miasta Lubaczowa.

Wzory znaków promocyjnych miasta zostały ustanowione uchwałą 22/III/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2018 r.

Kolorystyka logotypów opiera się na dwóch barwach: niebieskiej oraz czerwonej. Są to następujące znaki:
  1. Napis „Lubaczów” w kolorze niebieskim z czerwonym sercem zamiast litery „ó”,
  2. Powyższy napis uzupełniony o dopisek poniżej „miasto z sercem!” w kolorze czerwonym,
  3. Napisy „Lubaczów” oraz „miasto z sercem!” z dodatkową graficzną „panoramą” miasta w kolorze niebieskim, składająca się z zarysów najbardziej charakterystycznych obiektów, jak:
  • wieża ratuszowa,
  • kopuła cerkiewna,
  • dzwonnica kościelna,
  • dawny spichlerz.

 

Większość materiałów wydawanych przez Miasto sygnowana jest logotypami Lubaczowa. Wykorzystywane są one w folderach, informatorach, drobnych upominkach i in. oraz w ramach imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych. Używanie logo Lubaczowa przez inne osoby/podmioty wymaga zgody Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Zainteresowane wykorzystaniem znaków promocyjnych Miasta Lubaczowa osoby/podmioty muszą złożyć wniosek (do pobrania poniżej) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta Lubaczowa może cofnąć zgodę na używanie logotypów, jeżeli są one używane niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale lub/i zadeklarowanymi we wniosku.

Wniosek o wydanie zgody na używanie logotypów Miasta Lubaczów
Karta Informacyjna
Uchwała Rady Miejskiej Nr 22/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra