Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Biuro Obsługi Mieszkańców drukuj
Biuro Obsługi Mieszkańców
 pokój nr 16 - parter, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego

tel. 16.632.80.10    fax 16.632.11.91

e-mail: bom(at)um.lubaczow.pl


Kierownik Sabina Bury-Procajło
pok. nr B1

tel. 16.632.80.10 wew. 30
e-mail: s.bury-procajlo(at)bom.lubaczow.pl
Inspektor Beata Łańcucka
pok. nr B1

tel. 16.632.80.10 wew. 20
e-mail: b.lancucka(at)bom.lubaczow.pl
Podinspektor Jakub Piskorski
pok. nr B1

tel. 16.632.80.10 wew. 40
email: j.piskorski(at)bom.lubaczow.pl
Inspektor Agnieszka Grudowska
pok. nr A5

tel. 16.632.80.10 wew. 10
e-mail: a.grudowska(at)um.lubaczow.pl§ 31
Biuro Obsługi Mieszkańców
(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zadań Biura należą zadania w zakresie obsługi interesantów, prowadzenia korespondencji Urzędu, a w szczególności:
 1. udzielanie informacji dotyczącej działalności Urzędu,
 2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 3. nadzór nad prawidłowym przekazywaniem przesyłek adresatom miejscowym,
 4. prowadzenie rejestru korespondencji,
 5. wydawanie druków wniosków dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie,
 6. udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu druków i formularzy,
 7. przyjmowanie wniosków, pism i kierowanie wg właściwości do odpowiednich Referatów,
 8. sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym,
 9. przyjmowanie i kasowanie opłaty skarbowej na złożonych wnioskach,
 10. udzielanie informacji o sposobie i terminie załatwienia spraw,
 11. prowadzenie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej,
 12. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 13. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 14. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 15. obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej Urzędu,
 16. wystawianie dowodów wpłat w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 17. wystawianie dowodów wpłat w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 18. rejestrowanie korespondencji wchodzącej w systemie obiegu dokumentów, łącznie z korespondencją wpływające z ePUAP,
 19. wystawianie i rejestrowanie zaświadczeń wydawanych z Urzędu.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra