Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych drukuj
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych

Inspektor Andrzej Kania
pok. nr B6

tel. 16.632.80.10 wew. 41
e-mail: a.kania(at)um.lubaczow.pl

 

§ 33
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych
(Regulamin Organizacyjny UM)1. Do zadań stanowiska należą sprawy związane z przygotowaniem i składaniem wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności:

 1. informowanie o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i innych,
 2. analiza możliwości pozyskania przez Miasto środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich,
 3. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Miasta,
 4. współpraca z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskania środków na wspólne przedsięwzięcia,
 5. współpraca w zakresie uczestnictwa podmiotów z terenu gminy w programach i projektach europejskich,
 6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych i z innych źródeł pozabudżetowych na zadnia związane z kulturą, oświatą i sportem i ich realizacja,
 7. przygotowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na miejskiej stronie internetowej, dotyczących projektów Miasta współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 8. realizacja procedury budżetu obywatelskiego.

2. W zakresie BHP:
 1. okresowa analiza stanu bhp,
 2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 7. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 8. współdziałanie z inspekcją pracy.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra