Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Z-cy Bur. drukuj
Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Burmistrza i Z-cy Burmistrza

Inspektor Beata Klatka
pok. nr A7

tel. 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: b.klatka(at)um.lubaczow.pl


§ 35
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Burmistrza i Z-cy Burmistrza
(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Burmistrza i Z-cy Burmistrza należy zapewnienie obsługi administracyjnej organu wykonawczego gminy, a w szczególności:
  1. podejmowanie czynności organizacyjnych, związanych z przeprowadzeniem spotkań, posiedzeń organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  2. prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Burmistrza i Zastępcy,
  3. prenumerata czasopism,
  4. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, będących na stanie sekretariatu,
  5. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
  6. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra