Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej drukuj
Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej

Inspektor Krystyna Jabłońska
pok. nr B4

tel. 16.632.80.10 wew. 24
e-mail: k.jablonska(at)um.lubaczow.pl§ 31
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 

(Regulamin Organizacyjny UM)


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji  w szczególności:
 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrad tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 3. przekazywanie podjętych uchwał wg właściwości do Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. sporządzanie i eksport wniosków o publikacje uchwał w Dzienniku Urzędowym,
 5. przekazywanie uchwał do merytorycznych referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych,
 6. publikacja podjętych uchwal w BIP,
 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności Rady i jej organów,
 8. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 9. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 10. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji,
 11. ustalanie z sekretariatem burmistrza terminów posiedzeń komisji Rady,
 12. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 13. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji Rady,
 14. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 15. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,
 16. współdziałanie i obsługa jednostek pomocniczych Miasta,
 17. przechowywanie i udostępnianie protokołów z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Miasta.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra