Lubaczów
szukaj
Środa, 8 kwietnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Samodzielne stanowisko - IOD drukuj

Inspektor Ochrony Danych

Magda Fusińska
pok. nr A5a

telefon: 16.632.80.10 wew. 23
e-mail: m.fusinska(at)um.lubaczow.pl§ 361
Samodzielne stanowisko – Inspektor ochrony danych
(Regulamin Organizacyjny UM)

Do zadań Inspektora ochrony danych należy zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów RODO oraz o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie w tym zakresie sprawdzań dla administratora,
  2. opracowanie i aktualizacja dokumentacji obowiązującej w urzędzie, z zakresu ochrony danych osobowych,
  3. audytowanie i monitorowanie operacji przetwarzania danych w urzędzie,
  4. dokonywanie okresowej analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie oraz wdrażanie zmian w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony,
  5. zapoznanie nowo przyjętych pracowników z politykami administratora z dziedziny ochrony danych osobowych,
  6. zapewnienie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych, w tym organizowanie szkoleń w tym zakresie,
  7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania administratora danych,
  8. prowadzenie rejestru osób upoważnionych w Urzędzie do przetwarzania danych,
  9. współpraca z organem nadzorczym.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra