Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Samodzielne stanowisko ds. informatycznych drukuj
Informatyk Miejski

Starszy Informatyk Maciej Kobiałka
pok. nr A13

tel. 16.632.80.10 wew. 25
email: m.kobialka(at)um.lubaczow.pl


§32
Informatyk Miejski
(Regulamin Organizacyjny UM)Do zadań Informatyka należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego, a w szczególności:

1. Zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w tym:
  1. tworzenie i administrowanie siecią komputerową LAN i WiFi,
  2. administrowanie serwerami i bazami danych,
  3. zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie domeny urzędu,
  4. zarządzanie usługami i danymi w ramach sieci,
2. Administrowanie i zarządzanie systemami informatycznymi funkcjonującymi w urzędzie, instalacja posiadanych i nowo zakupionych aplikacji/programów na stacjach roboczych.
3. Administrowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami komputerowymi eksploatowanymi w urzędzie, obsługa techniczna sprzętu komputerowego oraz kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu.
4.Wdrażanie zagadnień związanych z elektroniczną administracją (e-Urząd):
  1. administrowanie system obiegu dokumentów w zakresie e-usług,
  2. administrowanie platformą e-PUAP,
  3. wdrażanie i utrzymanie podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego dla pracowników Urzędu,
  4. wdrażanie i utrzymanie rozwiązań komunikacji elektronicznej (platformy komunikacyjne, poczta elektroniczna).
5. Uchylony.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji. Ewidencjonowanie posiadanego oprogramowania i licencji, egzekwowanie legalności oprogramowania.
7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego.
8. Kontrola i monitoring zgodnego z prawem użytkowania sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania będącego własnością Urzędu oraz w ramach sieci Urzędu.
9. Planowanie rozwoju narzędzi informatycznych oraz organizowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych.
10. Nadzór nad pracą centrali telefonicznej Urzędu oraz między jednostkowej sieci teleinformatycznej - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
11. Współpraca z firmami zewnętrznymi, w zakresie outsorsingu usług w tym:
1) koordynacja i nadzór nad obsługą techniczną serwerów http i mail Urzędu,12. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych i usług informatycznych
13. Nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, uprawnienia dostępu, itp.).
14. Przygotowanie i realizacja budżetu przeznaczonego na informatyzację Urzędu Miasta,
15. Szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,
16. Wykonanie zadań Administratora Systemu Informatycznego.

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra