Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Sekretarz Miasta drukuj
Sekretarz Miasta - Dorota Zwierzyńska

telefon: 16.632.80.10 wew. 34
e-mail: d.zwierzynska(at)um.lubaczow.pl

pok. nr A8 - I piętro


§ 20
(Regulaminu Organizacyjnego UM)

Sekretarz wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie;
 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Organizacyjnego i Kadr, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Obsługi Mieszkańców, Samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady, Samodzielnego stanowiska ds. obsługi biura Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 2. pełni nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, organizacją pracy, oraz obsługą interesantów,
 3. koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 4. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego oraz projekty jego zmian,
 5. dokonuje analizy sytuacji kadrowej w Urzędzie i przedkłada Burmistrzowi propozycje usprawnienia pracy w Urzędzie,
 6. nadzoruje sprawy związane z doskonaleniem kadr,
 7. nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
 8. koordynuje i nadzoruje prace związane z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 9. wydaje poświadczenia i zaświadczenia urzędowe,
 10. prowadzi rejestr zarządzeń Burmistrza,
 11. ...
 12. ...
 13. ....
 14. koordynuje i nadzoruje zakupy środków trwałych w Urzędzie,
 15. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 16. nadzoruje sprawy związane z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie,
 17. koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami, referendami i spisami,
 18. przygotowuje uchwały dotyczące utworzenia, likwidacji lub przekształcenia gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. przygotowuje konkursy na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 20. pełni funkcję kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 21. wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza na podstawie art. 33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra