Lubaczów
szukaj
Środa, 11 grudnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Wiceburmistrz drukuj

Z-ca Burmistrza Miasta - Janusz Waldemar Zubrzyckitelefon: 16.632.80.10 wew. 31
e-mail: j.zubrzycki(at)um.lubaczow.pl

Sekretariat urzędu pok. nr A7 - I piętro


§ 19
(Regulaminu Organizacyjnego UM)

Zastępca Burmistrza wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio niżej wymienione referaty, biura i samodzielne stanowiska:
 • Referat Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
 • Referat Inwestycji i Rozwoju,
 • Biuro Promocji i Informacji,
 • Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych,
 • Informatyk Miejski,
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi inwestorów.
3. Zastępca Burmistrza wykonuje również inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
4. Zastępca Burmistrza realizuje zakres zadań i kompetencji Burmistrza zgodnie z podziałem obowiązków dokonanych przez Burmistrza, a w szczególności:
 • wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 • współpraca z instytucjami i urzędami w rozwiązywaniu problemów Miasta,
 • współpraca z Radą i jej komisjami w zakresie swoich kompetencji,
 • nadzór i koordynacja zadań gminnych jednostek organizacyjnych Miasta,
 • zastępowanie Burmistrza w innych sprawach czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych,
 • nadzór i koordynacja zadań związanych z inwestycjami i pozyskiwaniem środków z UE i z innych źródeł pozabudżetowych.
KALENDARZ

23
12

Kiermasz Bożonarodzeniowy

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra