Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Zwyczajna sesja Rady Miejskiej
26-02-2021 08:22


25 lutego w Miejskim Domu Kultury odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Rada Miejska podjęła:
1. Uchwałę Nr 331/XXIX/2021 w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie.
2. Uchwałę Nr 332/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubaczowa na lata 2021 – 2024.
3. Uchwałę Nr 333/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
4. Uchwałę Nr 334/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
5. Uchwałę Nr 335/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2021r.”
6. Uchwałę Nr 336/XXIX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 (290.000,00 zł).
7. Uchwałę Nr 337/XXIX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
8. Uchwałę Nr 338/XXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów.
9. Uchwałę Nr 339/XXIX/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Miejskiej Lubaczów.
10. Uchwałę Nr 340/XXIX/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Miejskiej Lubaczów.
11. Uchwałę Nr 341/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra Energii.
12. Uchwałę Nr 342/XXIX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.
13. Uchwałę Nr 343/XXIX/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Nowej w Lubaczowie.

Rada przyjęła:
- informację Burmistrza Miasta o planach inwestycyjnych w 2021 roku,
- informację Burmistrza Miasta w sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej w 2020 r.,
- interpelacje i wnioski Radnych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-02-26
Ostatnia modyfikacja: , 2021-03-03

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra