Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 27 września 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Nowy projekt parasolowy OZE
06-07-2021 13:09

W dniu 05-07-2021 r. w MDK w Lubaczowie odbyły się pierwsze spotkania informacyjno-promocyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji OZE dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Lubaczów.
W czasie spotkań z przedstawicielami klastra energii koordynowanego przez DOEKO Group Sp. z o.o. przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznych, powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła c.o. i c.w.u., a także magazynów energii. Mieszkańcy mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi itp. Szczegółowe zasady uczestnictwa mieszkańców w projekcie, przedstawiono w formie prezentacji (patrz załącznik).
Z uwagi na duże zainteresowanie przypominamy, że warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety informacyjnej (patrz załącznik) i przesłanie skanu podpisanej ankiety na adres mailowy oze@um.lubaczow.pl lub złożenie oryginału ankiety w Urzędzie Miasta Lubaczów w Biurze Obsługi Mieszkańca budynek B, parter, pok. nr B1 ,wejście od ul. Kazimierza Wielkiego, w terminie do 02-08-2021 r.
Rozpoczynający się projekt parasolowy OZE jest jednym z pierwszych działań prowadzonych przez podmioty tworzące Lubaczowski Klaster Energii (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol, Powiat Lubaczowski). Powstanie Klastra jest konsekwencją coraz większego zainteresowania mieszkańców oraz przedsiębiorców Ziemi Lubaczowskiej odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój instalacji OZE. Wszystkich zainteresowanych zakupem i montażem instalacji OZE z bezzwrotnym dofinansowaniem do 70% zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne oraz do udziału w projekcie.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest zawarcie Umowy dotyczącej przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE - w tym dokonie opłaty za wykonanie danej Analizy - punkt § 5 umowy. Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju instalacji OZE i wynosi:
a)Pompa ciepła gruntowa –c.o. + c.w.u. -415 zł
b)Instalacja fotowoltaiczna-355 zł
c)Pompa ciepła powietrzna –c.w.u. -360 zł
d)Domowe magazyny energii –do istniejących instalacji fotowoltaicznych -300 zł
e)Kotły centralnego ogrzewania opalane pelltem-362 zł
f)Pompa ciepła powietrzna –c.o. + c.w.u. / c.o.-395 zł
Wzór do wglądu w załączniku poniżej: "Wzór umowy - M. Lubaczów.pdf"

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu i stawienie się w urzędzie miasta w celu jego podpisania. Termin spotkania można ustalić telefonicznie: tel: 16.632.80.10 wew. 42 / kom: 578 303 306, lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta pon.-pt. w godzinach 7-15 Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora Klastra – DOEKO Group Sp. z o.o. (tel. 12 446 42 97) lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Lubaczów (tel. 16 632 80 10 (42) pod adresem mailowym oze@um.lubaczow.com.pl. Wszelkie aktualizacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.lubaczow.pl .
Pliki do pobrania
>> m._lubaczow__ankieta_inspekcja_terenowa_oze_klaster.pdf
>> prezentacja_dla_mieszkancow__doeko_group.pdf
>> wzor_umowy__m._lubaczow.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-07-06
Ostatnia modyfikacja: , 2021-07-09

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra