Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Gospodarka odpadami komunalnymi drukuj
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Terminy płatności za odbiór odpadów
Zasady segregacji odpadów
Jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów komunalnych?
Obowiązek utrzymania czystości i porządku
Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady
Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
Regulamin utrzymania czystości i porządkuInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra