Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Zasady segregacji odpadów drukuj

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” wprowadza obowiązek segregacji odpadów. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Od 1 lipca 2017 roku wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów będący załącznikiem uchwały 197/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie, z dnia 19 grudnia 2019 r. szczegółowo określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

TWORZYWO SZTUCZNE I METALE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
nakrętki
plastikowe opakowania po produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości
opakowania po kosmetykach
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
opuszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików
  butelek i pojemników z zawartością
  plastikowych zabawek
  opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  opakowań po olejach silnikowych
  części samochodowych
  zużytych baterii i akumulatorów
  puszek i pojemników po farbach i   lakierach
  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe
  ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
  papieru lakierowanego i powleczonego folią
  papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
  kartonów po mleku i napojach
  papierowych worków po nawozach
  papierowych worków po materiałach budowlanych
  tapet
  pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
  zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
  zatłuszczonych naczyń jednorazowych
  ubrań

SZKŁO
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
butelki i słoiki po napojach i żywności
  (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
szklane opakowania po kosmetykach
  (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
  ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
  szkła okularowego
  szkła żaroodpornego
  zniczy z zawartością wosku
  żarówek i świetlówek
  reflektorów
  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
  luster
  szyb okiennych i zbrojonych
  monitorów i lamp telewizyjnych
  termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
gałęzie drzew i krzewów
resztki jedzenia
  kości zwierząt
  oleju jadalnego
  odchodów zwierząt
  popiołu z węgla kamiennego
  leków
  drewna impregnowanego
  płyt wiórowych i pilśniowych MDF
  ziemi i kamieni
  innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)


ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

Zgnieć plastikowe butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, wato zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.
Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.
Pliki do pobrania
>> ulotyka_odpady__zabudowa_jednorodzinna.jpg
>> ulotyka_odpady__zabudowa_wielorodzinna.jpgInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra