Lubaczów
Piątek, 6 sierpnia 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
10-11-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Budowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia PE dn 110/125 na działkach nr ewid. 4294, 4284 w mieście Lubaczowie”.
10-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL-1 na działkach nr ewid. 5545, 5536 w mieście Lubaczowie
04-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 5772/15, 5772/13, 5772/11 w mieście Lubaczowie
04-11-2020
04-11-2020
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 w mieście Lubaczowie oraz na działce nr ewid. 2870/5 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce
04-11-2020
02-11-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Malczewskiego w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1450, 1424/15, 1424/14, 1424/13, 1424/12, 1424/11, 1424/10 w mieście Lubaczowie
02-11-2020
02-11-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 554/1 w Lubaczowie.
02-11-2020
30-10-2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
dot. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów-Lubaczów"
30-10-2020
30-10-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie” na działkach nr ewid. 1450, 1460, 1485, 1458/7, 1458/8, 1458/9, 1458/2, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 145
30-10-2020
26-10-2020
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN na działkach nr ewid. 1, 27, 28, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 176 w mieście Lubaczowie oraz na działce nr ewid. 2870/5 (obręb Maślanki) w miejscowości Futory, gm. Oleszyce
26-10-2020
26-10-2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Lubaczowie na działkach nr ewid. 1631/4, 1631/6, 1631/7, 1631/8, 1631/9, 1631/10, 1631/11, 1631/12.
26-10-2020
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  132
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra