Lubaczów
szukaj
Wtorek, 11 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Konkursy, dotacje drukuj
06-04-2020
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
06-04-2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020r., poz. 491, oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. nr 522 z 24 marca 2020r. informuję, że realizacja zadania założonego w ramach otwartego konkursu ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadania jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia wprowadził stan epidemii od dnia 20 marca 2020r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno m.in. organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami życiowymi. Realizacja zadania zaproponowana przez oferenta jest procesem rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a reprezentowane przez nas podmioty mają obowiązek zapewnić beneficjentom zadania oraz publiczności bezpieczeństwo, co obecnie nie jest możliwe. W związku z powyższym nie przyznaje się żadnej dotacji na realizację zadania złożonego w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubaczowa
wsteczInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra