Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Program Współpracy drukuj
 ngo.plrok 2020

 
SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.

Uchwała Nr 147/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 października 2019 r.w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.rok 2019
 
  Uchwała Nr 5/II/2018 z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia rocznego programu Gminy Miejskiej Lubaczów współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
 

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych oraz projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.rok 2018
 

Uchwała NR 384/XLI/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Formularz uwag do projektu uchwały
Projekt uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.rok 2017
 

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultury
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Formularz uwag do projektu uchwałyrok 2016Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu kultury

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

rok 2015Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku


Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 roku z zakresu kultury

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania z zakresu sportu pod nazwą "Rozwój i upowszechnianie sportu w Lubaczowie w roku 2015"

Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, wraz z formularzem uwag

rok 2014Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Wyniki konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Konsultacje społeczne trwały od 4 października 2013 r. do 18 października 2013 r.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag.


Uchwała 704/XL/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, wraz z formularzem uwag

rok 2013


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Uchwała 507/XXVII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

rok 2012


Informacja Burmistrza Miasta Lubaczowa o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymiInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra