Lubaczów
szukaj
Sobota, 8 maja 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Wykaz organizacji drukuj
 ngo.pl


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W LUBACZOWIE:

1.   Towarzystwo Muzyczne
ul. Rynek, 37-600 Lubaczów

2.   Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Kościuszki 60, 37-600 Lubaczów

3.   Niezależne Forum Prywatnego Biznesu
ul. Rynek 25/27, 37-600 Lubaczów

4.   Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Zbóż w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

5.   Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze”
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

6.   Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

7.   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Miejski w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

8.   Towarzystwo Polsko – Niemieckie
ul. Baczyńskiego 6, 37-600 Lubaczów

9.   Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

10. Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości „Via”
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

11. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

12. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy
os. Jagiellonów 6/8, 37-600 Lubaczów

13. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

14. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze”
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

15. Lubaczowskie Stowarzyszenie Gospodarcze z/s w Lubaczowie
ul. Słowackiego 1, 37-600 Lubaczów

16. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
ul. Kościuszki 10, 37-600 Lubaczów

17. Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Nasza Przyszłość"
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów

18. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/ Lubaczów
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

19. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

20. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Grunwaldzka 9, 37-600 Lubaczów

21. Klub Strzelectwa Sportowego przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie
ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów

22. Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju
ul. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

23. Stowarzyszenie Miłośników Internetu NETGRUPA
os. Unii Lubelskiej 1/19, 37-600 Lubaczów

24. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej
ul. Kard. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

25. Stowarzyszenie Narodowo – Patriotyczne „Rota”
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

26. Związek Zawodowy Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Lubaczowskiej
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

27. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Lubaczów
ul. Rynek 2, 37-600 Lubaczów

28. Polski Związek Wędkarski, Koło "Hutnik"
ul. Rynek 2, 37-600 Lubaczów

29. Miejski Klub Sportowy "Pogoń- Sokół"
ul.Sportowa 2, 37-600 Lubaczów

30. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

31. Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Lubaczowie
Prezes Towarzystwa - Tadeusz Zarembski
ul. Kościuszki 91A, 37-600 Lubaczów

32. Lubaczowska Akademia Sztuk Walki
os. Unii Lubelskiej 6/6, 37-600 Lubaczów

33. Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

34. Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie
ul. Kościuszki2 , 37-600 Lubaczów

35. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Serduszko"
ul. Piłsudskiego 3, 37-600 Lubaczów

36. Komenda ZHP Hufca Lubaczów
ul. Kościuszki 20, 37-600 Lubaczów

37. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Źródło"
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

38. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu Lubaczowskiego
ul. A. Mickiewicza 8/8, 37-600 Lubaczów

39. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju "Osiedla Piaski"
ul. Piaski 27, 37-600 Lubaczów

40. Polski Związek Niewidomych
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

41. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Katedrze w Lubaczowie
ul. T. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

42. Lubaczowskie Stowarzyszenie na rzecz trzeźwości "VIA"
ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów

43. Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej "Delegatura"
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów

44. Stowarzyszenie Ekologiczne "TERRA-SANO"
ul. Kościuszki 144, 37-600 Lubaczów

45. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

46. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego "Na Kresach"
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów

47. Fundacja im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

48. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej "EKO-BARĆ"
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

49. Fundacja Pamięci i Tożsamości im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

50. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

51. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej
ul. Wspólna 91, 37-600 Lubaczów

52. Celnicy 2008
ul. Unii Lubelskiej 7, 37-600 Lubaczów

53. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym
ul. Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów

54. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
      przy Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie
ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów

55. Lubaczowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne ROGATKA
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów
 
56. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubaczowskiego
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

57. Katolickie stowarzyszenie "Civitas Christiana"
ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

58. Akademia Sportu w Lubaczowie
ul. Sportowa 1, 37-600 Lubaczów

59. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem"
ul. Słowackiego 9A/4, 37-600 Lubaczów

60. Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Orzeł"
ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów

61. Stowarzyszenie "Barwy Jesieni"
ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

62. UKS Football Academy Lubaczów
os. Mickiewicza 5/9, 37-600 LubaczówInspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra